آدم برفی

اشعار محمدرضا مهدیزاده

آدم برفی

اشعار محمدرضا مهدیزاده

درباره بلاگ
آدم برفی

مثل لبخند تو که قاب شده بر دیوار

خیره ماندم به تو و هیبت آواز نبود

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محمدرضا مهدیزاده  هستم ٬  متولد شهریور سال ۱۳۷۶ از مشهد مقدس 

عاشق زمستان، برف، آدم برفی، شالگردن، شعر و داستان نوشتن، فروغ و سهراب ٬ آگزوپری و شازده اش ٬ پیاده روی و آشپزی و البته آش رشته!